پنجشنبه , 14 نوامبر 2019
Home » نی قلعه

نی قلعه

مطالب و مقالات در باره نايقلعه

روياي سبز

زنده بودن حرکتی است افقی از گهواره تا گور … اما زندگی کردن حرکتی است عمودی از فرش تا عرش … زندگی یک تداوم بی نهایت اکنون هاست ماموریت ما در زندگی ” بی مشکل زیستن ” نیست بلکه “با انگیزه زیستن” است دیروزت،خوب یا بد گذشت امروز روز دیگری است اندگی شادی با خود به خانه ببر! راه خانه …

Read More »

احساس خوب پاییزی

صبحگاه در آغوش مهر خداوندی و نوازش نسیم کنار باغچه رویایی خانه احساس خوب پاییزی کردم . دیگر تابستان به پایان خود نزدیک است و طبیعت آرام آرام لباس پر از چین و واچین خود را در می‌آورد و لباسی گران از رنگ‌های گرم به تن می‌کند و هوهوی باد برگ‌های درختان را به یادگار به آن‌جا که بلبلان یک …

Read More »

ملخی اغیل زیبای من

دیشب هوای دلپزیری داشت دلم میخواست تا صبح بشینم هم پای موسیقی اب ، برای درختان بخوانم سرود عشق، ترانه محبت و گفتن از تمام ارامشی که ان محیط به من میداد . صبح وقتی چشمانم را روی تمام درختان و پروانه ها گشودم ترانه اب دیگر نبود گنجشکان می نواختند . در انجا درختان هوای پاک تنفس میکنند . …

Read More »

نی قلعه

اتفاق افتاده زادم در حصار نی قلعه ای خدا بادا وجود من نثار نی قلعه هست جای باستان نامش ثبت تاریخ است نام اصلی اش حصارنای افتخار نی قلعه گر شوی جویای اسناد ثبوت این سخن بر ثبوتش است کافی پیشغار نی قلعه امتیاز و افتخار دیگرش گربشنوی بار گاه شاه مردان درکنار نی قلعه توصیف از آب و هوای …

Read More »

زمین در انتظار تولد یک برگ

زمین در انتظار تولد یک برگ….. من در حال شمارش معکوس….. صفر همیشه پایان نیست……. گاه آغاز پرواز است…….. مهم نیست که چند بهار زندگی میکنیم ، مهم اینه که بهاری زندگی کنیم . . .

Read More »

بهار امد تا بگوید

بهار آمد تا بگوید : حتی اگر نمی شود که همیشه سبز ماند ، ولی می توان دوباره و دوباره و دوباره ، سبز و پر شکوفه و پر از جوانه شد … … پيشاپيش عيدتان مبارك. .بهترین ها برای شما سال شاد و پر برکت داشته باشید

Read More »

ترک دهات ها و بحران زندگی در شهرها

محمد علی عظیمی . امروز فاصله های مان از دهات بیشتر وبیشتر میشود. ویرانی ها دردهات و گسترش شهرها مثال بارزیست برای شهرنشینی. امروز مردم و جوانان دهات را ترک گفته تا انقلاب بزرگی را درشیوه ده نشینی ایجاد کرده و از شیوه تازه زندگی ، قوانین ، نظام اداری و بطورکل تمام اجزای کشور صنعتی را تجربه کنند (آنهم …

Read More »

دشت وحشت

قره باغ را در تاریخ بیهقی از خواجه ابوالفضل بیهقی دبیر، دبیر دربار پادشاهان غزنوی، هزار باغ آورد ه است که شکارگاه شاهان غزنوی بوده است. دبیر بزرگ غزنوی در وصف این دیار، مرغزاران، آداب شکار کردن آن، صفحه های زیادی را نگاریده است. وی در کنار این دشت نیکو از منطقه ی سراب غزنی و دشت های اطراف شهر …

Read More »

اثار تاریخی نایقلعه

نای قلعه زیبا منطقه کاملا سرسبز دارای سابقه و اثار تاریخی کهن و آشکاراست درزمان سلطنت غزنویان در این منطقه قصری ساخته اند که برای تفریح و خوش گذرانی می امدند در این محله قریه به نام “کوشک” وجود دارد واژه کوشک در زبان فارسی به معنی “قصر”آمده است که این خودش بر قدمت تاریخی این منطقه تایید دارد در …

Read More »

مردم نای قلعه

ساکنین این دیار پاک و زیبا را هزاره ها تشکیل مدهند هزاره ها هزاره ها یکی از قوم های دری زبان افغانستان و خراسان قدیم و شیعه مذهب هستند هزاره ها مردمانی امیخته از نژاد زرد پوست هستند که دری تکلم میکنند البته اکثرا با گویش هزارگی صحبت میکنند اصلیت و بنیادی تاریخی هزارهها در جریان سالهای متمادی از طرف …

Read More »